1 Samfunnsutvikling/ valg av strategier fram mot 2030
2 Oppsummering webundersøkelse Inderøy
3 Webundersøkelse spm 1 Inderøy kommune
4 Webundersøkelse spm 2 Inderøy kommune
5 Webundersøkelse spm 3 Inderøy kommune
6 Webundersøkelse spm 4 Inderøy kommune
7 Webundersøkelse spm 5 Inderøy kommune
8 Webundersøkelse spm 6 Inderøy kommune
9 Webundersøkelse spm 7 Inderøy kommune
10 Inderøy - strategimodell 1 og 2
11 Inderøy 04.12.20 - PPP fra Marius Verdal - Proneo
12 Straumen - PPP fra Birgitte Dillan - TFK
13 2020 12 04 OEA - Straumen - PPP fra Ole Erik Almlid - NHO