1 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama - Andregangs behandling
2 Planbeskrivelse - Elgstien - 110521.pdf
3 Planbestemmelser - Elgstien - 110521
4 Plankart - 030521 - Elgstien.pdf
5 Solstudie Elgstien - bygninger i byggegrense.pdf
6 Høringssvar Inderøy kommune 2021.docx
7 NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Elgstien panorama, plan-ID 2020003 - Inderøy kommune
8 Uttalelse vedrørende høringsbrev av 15.12.2020 om Elgstien Panorama - plan 2020003
9 20210128 Uttalelse-detaljplan-Elgstien-Panorama.docx
10 Elgstien.docx
11 Uttalelse Elgstien Panorama
12 Elgstien Panorama
13 Elgstien Sandvollan
14 Uttalelse Elgstien Panorama.pdf
15 Vedr. 202015701-6 - Fylkeskommunens uttalelse til høring reguleringsplan Elgstien panorama - Inderøy kommune, plan-ID 2020003. Høringsfrist 31.01.2021.
16 5208051-RIG01 Elgstien, Inderøy - Geoteknisk vurderingsrapport.pdf
17 Elgstien utomhusplan A3 1-500.pdf
18 Illustrasjonshefte - landskap og silhuettvirkning.pdf
19 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Elgstien.pdf
20 Solstudie Elgstien.pdf