1 5053-136/009 - Tom Stallvik - søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Flagvegen 87 - godkjennes