1 003/040 - Sakshaug Eiendomsutvikling AS - oppføring av 4 eneboliger i rekke - Bergslivegen 14 - rammetillatelse og IG1 - godkjennes