1 5053-347/1 - Innvilget dispensasjon til å slippe beitende geiter på Giplingøya 2021 - Steinar Viken