1 5053-347/012 - Randi og Trond Haga - oppføring fritidsbolig - Giplingbakken 10 - godkjennes