1 5053-213/001. Klage på vedtak i sak 2021/35 vedr avkorting i godkjent areal for nydyrking