1 5053-318/200 - Søknad om ferdigattest - Nervikvegen 98