eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Folk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 01 20210601 01.06.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Folk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS52021 GS 5/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Temasak - Gravferd i Inderøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Temasak - Sommeren i Inderøy for ungdom Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Årsmelding 2020 - Eldres råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Årsmelding 2020 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Kulturpris 2021 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS302021 PS 30/2021 Kulturminnepris 2021 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 OS92021 OS 9/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS102021 OS 10/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll