eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 31 20210531 31.05.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS62021 GS 6/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Temasak - Gravferd i Inderøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama - Andregangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 5053-123/001 - Liv Elin Olsen og Arve Østbø - Kårbolig - Sandvollanvegen 391 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 5053-085/125 - Erling Fuglesang - Hytte m/dispensasjon - Skjemstadstubben 15 -godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 5053-2020005 - Førstegangsbehandling detaljplan Salberg steinuttak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 Kommunal garanti for dekning av eventuelle overskridelser ved bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Tømte og Kvamshaugan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - oppstart med diskusjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Interkommunalt samarbeid Innherred - Tekniske tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Nytt avløpsanlegg langs fv. 755 og utskifting av eksisterende avløpsledning langs Hamnavegen - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Bestandsplaner for hjortevilt 2021-2024 Godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS92021 OS 9/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1412021 RS 141/2021 5053-009/124 Bølgedemper - Sundneshavna - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1422021 RS 142/2021 5053-085/129 - Jarle Manndal - Hytte - Skjemstadstubben 22 - godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1432021 RS 143/2021 5053-132/001 - Søknad om tillatelse til tiltak - vinterhage og veranda - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1442021 RS 144/2021 5053-085/125 - Erling Fuglesang - Hytte m/dispensasjon - Skjemstadstubben 15 -godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1452021 RS 145/2021 5053-085/129 - Jarle Manndal - Hytte m/dispensasjon - Skjemstadstubben 22 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1462021 RS 146/2021 5053-318/200 - Søknad om ferdigattest - Nervikvegen 98 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1472021 RS 147/2021 5053 - 134/001 Søknad om fradeling/ justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1482021 RS 148/2021 5053-135/055 - Inderøy helsebygg - Meieribakken 7 - IG4 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1492021 RS 149/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Fradeling av naust - Ålbergvegen 24 - endring av vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1502021 RS 150/2021 5053-347/012 - Randi og Trond Haga - oppføring fritidsbolig - Giplingbakken 10 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1512021 RS 151/2021 Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrenser på sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1522021 RS 152/2021 Høring - Forslag om vern av skogområder - frivillig vern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1532021 RS 153/2021 5053-329/003 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Renovering av uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1542021 RS 154/2021 5053-202/005 - Eli Holthe og Einar Renaa - Tilbygg - Korsavegen 253 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1552021 RS 155/2021 5053-342/002 - Tor Jørgen Vaagen-Andersson - Driftsbygning - Framverranvegen 444 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1562021 RS 156/2021 5053-195/005 - Rune Vist - Garasje og Veranda - Nessetvegen 245 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1572021 RS 157/2021 Pålegg om tiltak etter forurensningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1582021 RS 158/2021 5053-066/002-Berg Gård/Kisve Eiendom AS: endring av byggetillatelse - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1592021 RS 159/2021 5053-085/001 - Søknad om tillatelse i ett trinn, Svaberget 9 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1602021 RS 160/2021 Søknad om midlertidig brukstillatelse 083/023 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1612021 RS 161/2021 5053 - 018/001 Byggesøknad - Tilbygg kårbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1622021 RS 162/2021 5053-136/145 - Erklæring om ansvarsrett, Sundsøya 30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1632021 RS 163/2021 5053-318/067 Søknad om forlengelse av fritak - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1642021 RS 164/2021 5053-318/001 Anton Jenssen - søknad om fradeling punktfeste Langskroken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1652021 RS 165/2021 5053-213/001. Klage på vedtak i sak 2021/35 vedr avkorting i godkjent areal for nydyrking Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1662021 RS 166/2021 5053-019/007 - Asle og Odlaug Sæther - Deling/justering - Kvamshaugan 95 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1672021 RS 167/2021 5053-214/002 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygge to soverom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1682021 RS 168/2021 5053-347/001 - Søknad om deling/justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1692021 RS 169/2021 5053-136/009 - Tom Stallvik - søknad om tillatelse til tiltak - garasje - Flagvegen 87 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1702021 RS 170/2021 5053-036/008 - Rasmus Haga - Garasje - Vangshylla 160 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1712021 RS 171/2021 5053-176/031 - Espen Sund - Garasje - Kvitveisveien 24 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1722021 RS 172/2021 5053-205/020 - Stig Grande og Bente Oldren - Garasje - Gangstadmarka 35A - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1732021 RS 173/2021 5053-318/1 - Gjødselforurensing - Pålegg om undersøkelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1742021 RS 174/2021 003/040 - Sakshaug Eiendomsutvikling AS - Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av 4 eneboliger i rekke, Bergslivegen 14 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1752021 RS 175/2021 5053-347/1 - Innvilget dispensasjon til å slippe beitende geiter på Giplingøya 2021 - Steinar Viken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1762021 RS 176/2021 5053-357/046 Roar Flikkeshaug - Tilbygg - Hovdhogget 24 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1772021 RS 177/2021 5053-008/002 - Søknad om deling/justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1782021 RS 178/2021 Regionalt miljøtilskudd 2020 - Oversendelse av klage fra Trond Staberg 971218037 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1792021 RS 179/2021 5053-081/026 - Søknad om tillatelse til bygging uten ansvarsrett - Vistventrøa 24 - Delvis godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1802021 RS 180/2021 5053-005/056 - Melding om endring av ansvarsretter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1812021 RS 181/2021 5053-134/002 - Bjørn Ystgård - Driftsbygning - Røsetvegen - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS102021 OS 10/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll