eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 05 28 20210528 28.05.2021 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS22021 GS 2/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS32021 OS 3/2021 Kommunedirektøren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS42021 OS 4/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Årsmelding 2020 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll