eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 19 20210419 19.04.2021 09.00 Teams Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS52021 GS 5/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Temasak - Konsesjon og priskontroll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 5053-159/001 Hildegunn Loraas - Dispensasjon fra LNF-formål, fradeling og oppføring av bolighus, Loråsvegen 44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 5053-308/002 - Trond Staberg - Deling/justering - Åsbygdvegen 379 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 5053 -Plan -ID 2012001 - Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Økonomirapport pr mars 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS72021 OS 7/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1152021 RS 115/2021 5053-001/074 - Søknad om oppføring av ny garasje - Einhaugen 25 - Ronny Stornes - Godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1162021 RS 116/2021 5053-194/030 - Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg bolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1172021 RS 117/2021 357/015 Guri Mollan - søknad om dispensasjon og fradeling til fritidsbolig/hytte - avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1182021 RS 118/2021 5053-085/128 - Rune Bjørnes - Hytte m/dispensasjon- Skjemstadstubben 21 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1192021 RS 119/2021 Plattformtiltak Trøndelag - Røra stasjon - Søknad om midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1202021 RS 120/2021 5053-085/128 - Søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1212021 RS 121/2021 Avtale om kjøp av tjenester - skjøtsel/rydding på Giplingøya 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1222021 RS 122/2021 5053-045/011- Søknad om igangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1232021 RS 123/2021 Avslutning av verneprosess på 7 områder - vern av skog på Statskog Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1242021 RS 124/2021 5053-161/003 - Klage på avslag etter jordloven - fradeling av dyrka jord - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1252021 RS 125/2021 5053 - 073/002 Rune Vang - Ny driftsbygning - Loavegen 13 A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1262021 RS 126/2021 Dispensasjon til oppkjøring av skiløype i Sliper og Høyfoss Statsallmenning i påsken 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1272021 RS 127/2021 5053 - 190/001 - Edith Iglebekk Nygård - Naust - Ålbergvegen 24 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1282021 RS 128/2021 5053-005/048 - Erik Austad - Nytt bygg/boligformål, Saksmovegen 6 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1292021 RS 129/2021 5053 - 005/048 - Carport - Søknad om endring av gitt tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1302021 RS 130/2021 Frivillig skogvern - melding om oppstart om verneplan for skogområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1312021 RS 131/2021 5053 - 133/028 - Elisabeth Bach - Tilbygg - Årfaldvegen 60 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1322021 RS 132/2021 5053-199/027 - Jan-Odd Nordtug - ombygging hytte, Hustadlandet 113 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1332021 RS 133/2021 5053-141/003 - Vikavegen 45 søknad om tiltak - riving og vegbygging - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1342021 RS 134/2021 Klima- og miljøprogrammet (KMP) – tilskudd til fylkesvise tiltak – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Redusert landbruksforurensning i nedbørsfeltene til Granaelva, Melhuselva og Håggåelva Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1352021 RS 135/2021 5053 - 089/005 Margrete og Steinar Kvalvik - Garasje - Vudduvegen 869 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1362021 RS 136/2021 5053-309/098 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 - metersbeltet på fritidseiendom - Duksørvegen 98 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1372021 RS 137/2021 5053 - 182/033 Pålegg om iverksettelse av tiltak mot diesel forurensning i sjø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1382021 RS 138/2021 5053-308/004 - Freddy Aursø - Rivning og ny enebolig - Dusørvegen 70 - Midlertidig brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1392021 RS 139/2021 5053-182/045 - Rita og Harald Roel - Bolig Og Garasje - Hyllavegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1402021 RS 140/2021 5053-352/005 - Thomas Meldal - Fritidsbolig med Anneks - Vestviknesset 31 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS82021 OS 8/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll