eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 22 20210322 22.03.2021 09.00 Teams Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42021 GS 4/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Temasak - ØVLI prosjektet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Temasak - Oppdatering Vannregionutvalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 5053 - 073/002 Rune Vang - Ny driftsbygning - Loavegen 13 A Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Skiltvedtak for Straumen - Orientering om tilbakemeldinger på søknad fra skiltmyndighet, vegeier og politiet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS52021 OS 5/2021 Kommunedirektøren orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS682021 RS 68/2021 5053-194/030 - Øyvind Werstad Blæstervold - Bolig , Kastvollvegen 6 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS692021 RS 69/2021 5053-196/001 - Arne Oddvar Skjelvåg - Driftsbygning - Nessetvegen 91 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS702021 RS 70/2021 5053-038/001 - Varsel om avkortning av Regionalt miljøtilskudd 2020 - 982790174 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS712021 RS 71/2021 Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS722021 RS 72/2021 Søknad om punktfeste Framverran Eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS732021 RS 73/2021 5053-356/025 - Eivind Karlsen - bolighus - Framverranvegen 1975 - igangsettingstillatelse IG2 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS742021 RS 74/2021 Midlertidig trenings bane - Signert avtale mellom Inderøy motorklubb og Ola Hjulstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS752021 RS 75/2021 Tilskudd av skogfondets rentemidler til 4H-klubbene i Inderøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS762021 RS 76/2021 5053-026/001 - Forpaktningskontrakt Rostad Gård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS772021 RS 77/2021 Tilsagn om støtte av fiskefondet til Vennesvatnets venner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS782021 RS 78/2021 5053-019/002 - Inge Jørstad - Kvamshaugan 109 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS792021 RS 79/2021 Flagvegen 272 Søknad om tillatelse i ett trinn 149/9 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS802021 RS 80/2021 5053-085/043 - Byggesøknad - Verandatilbygg og fasadeendringer - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS812021 RS 81/2021 5053-128/002 - Kjell Heistad - Nytt bolighus- Bossnesveien 247 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS822021 RS 82/2021 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS832021 RS 83/2021 5053-172/141 - Søknad om igangsettingstillatelse - Lensmyra Næringspark - endring av ansvarsrett - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS842021 RS 84/2021 5053-177/001 - Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS852021 RS 85/2021 5053-141/003 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting, forelegg og tvangsmulkt og politimelding - tiltak i strid med plan og bygningsloven § 20-3 på eiendommen Vikaholmen i Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS862021 RS 86/2021 5053-164/001 Riving av bygg - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS872021 RS 87/2021 5053-199/010 - Trude Saltnes og Tor Arne Johansen - Tilbygg - Hustadlandet 139 - rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS882021 RS 88/2021 5053 - 003/045 - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Bergslivegen 16 A - D - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS892021 RS 89/2021 Tildelingsbrev - kommunale SMIL - midler 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS902021 RS 90/2021 5053-183/100 - Garasje som tilbygg til bolighus - Bålhaugvegen 17 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS912021 RS 91/2021 5053-135/055 Inderøy helsebygg - Meieribakken 7 - IG3 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS922021 RS 92/2021 5053-141/003 - Ivar-Arnljot Pedersen - Driftsbygning - Vikavegen 45 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS932021 RS 93/2021 Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS942021 RS 94/2021 5053-038/006 - Søknad om tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS952021 RS 95/2021 Vedtak i klagesak - dispensasjon - Inderøy 003/012 - kommunens vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS962021 RS 96/2021 5053-2013/001. Søknad om godkjenning for nydyrking - Stig Ove Vist Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS972021 RS 97/2021 5053-045/011 -Søknad om rammetillatelse - Skogvegen 4 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS982021 RS 98/2021 5053-135/055 Inderøy Helsebygg - Meieribakken 7 - Bo- og servicesenter/Helsehus, Meieribakken 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS992021 RS 99/2021 5053-066/002 - Søknad om rammetillatelse tiltak - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1002021 RS 100/2021 Beslutning om ekstraordinær skadefelling av jerv på Fosen - 15 februar 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1012021 RS 101/2021 5053-105/001 Ragnhild Kjesbu - driftsbygning - Granavegen 6 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1022021 RS 102/2021 5053 - 172/012 Byggetrinn 1 - Søknad om igangsettingstillatelse 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1032021 RS 103/2021 5053-357/003 - Leonard Hovd - Driftsbygning - Hovdvegen 6 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1042021 RS 104/2021 5053-141/003 - Ivar-Arnljot Pedersen - Parkeringsplass - Vikavegen 79 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1052021 RS 105/2021 Flytting av stabbur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1062021 RS 106/2021 Skogvegen 4 Søknad om igangsettingstillatelse 45/11 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1072021 RS 107/2021 5053-081/026 - Tone Valstad - Bruksendring - Vistventrøa 24 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1082021 RS 108/2021 5053-045/001 Søknad om bygging av gjødselkum - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1092021 RS 109/2021 5053-009/166 - Søknad om tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1102021 RS 110/2021 5053 - 352/016 Finn Erik Jacobsen - Tilbygg hytte - Raudmyrvegen 75 - Godkjent Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1112021 RS 111/2021 5053-189/009 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Naust - Ålbergsveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1122021 RS 112/2021 5053 - 190/001 - Edith Iglebekk Nygård - Naust - Ålbergvegen 24 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1132021 RS 113/2021 5053-149/001- Steinstad gård - Søknad om midlertidig brukstillatelse av Lydstudio Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS62021 OS 6/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll