eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 08 20210308 08.03.2021 09.00 Teams Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS22021 GS 2/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 5053 - Kommuneplanens samfunnsdel - førstegangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 NOU 2020: 15 Det handler om Norge - utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene - Høringsuttalelse Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 5053-Plan-ID 2017006- Vedtaksbehandling detaljplan Brenne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Konstituering av kommunedirektør fra 01.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Administrasjonens håndtering av personalsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Opprettelse av Innherred interkommunalt politisk råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Endringer i varalisten for hovedutvalg Folk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll