eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 19 20210219 19.02.2021 09.00 Teams Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42021 GS 4/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Temasak - Mini-næringsseminar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Søknad fra VIDU AS til Inderøy Covid19 Næringsfond Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 NOU 2020: 15 Det handler om Norge - utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene - Høringsuttalelse Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Debatthefte 2021 - KS spør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 5053 - Kommuneplanens samfunnsdel - førstegangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Konstituering av kommunedirektør fra 01.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Opprettelse av Innherred interkommunalt politisk råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Lensmyra Utbyggingsselskap AS, utløsning av opsjon fase 2, overføring av hjemmel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS52021 OS 5/2021 Kommunedirektøren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS62021 OS 6/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll