eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Folk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 16 20210216 16.02.2021 09.00 Teams Hovedutvalg Folk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS22021 GS 2/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Temasak - Ambulansetjenester Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Temasak - Status kulturminneplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 5053 - Kommuneplanens samfunnsdel - førstegangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS32021 OS 3/2021 Kommmunedirektøren orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS42021 OS 4/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll