eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 15 20210215 15.02.2021 09.00 Teams Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS32021 GS 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Temasak - Innherred Renovasjon - Slamgebyr Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 5053 - Kommuneplanens samfunnsdel - førstegangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 5053-Plan-ID 2017006- Vedtaksbehandling detaljplan Brenne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 5053-161/003 - Klage på avslag om fradeling av dyrkajord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 5053-149/001 Steinstad gård - Søknad om bruksendring av driftsbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 5053-005/001 - Kristoffer Kvåle Sakshaug - søknad om oppføring av nytt kyllingfjøs - dispensasjonsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 5053-137/017 - Kaisa Hallset - Brygge på pæler - Inderøyvegen 530 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 5053-037/013 May Beate og Stein Haugan - nybygg og bruksendring, Skarnsundveien 18 - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS32021 OS 3/2021 Kommunedirektøren orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS442021 RS 44/2021 5053-085/004 - Bjørn E. Skjemstad - søknad om oppføring av tilbygg- Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS452021 RS 45/2021 5053-222/003 - Ann Kristin Grinde - deling/justering 2 stk eksisterende naust - Bartnesvegen 134 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS462021 RS 46/2021 5053-172/141 - Lensmyra Næringspark - søknad om igangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS472021 RS 47/2021 5053-136/173 - Torni og Gunnar Flakk - Bolig med garasje, Lillesundvegen 5 -ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS482021 RS 48/2021 5053-009/160 - Søknad om deling/justering av grunneiendom til 009/138 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS492021 RS 49/2021 5053-184/001 - Øystein Brenne Helberg - Tilbygg - Flagvegen 446 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS502021 RS 50/2021 5053-341/008 - Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS512021 RS 51/2021 5053 - 213/001 - Stig Ove Vist - Redskapsbod - Hellhaugen 160 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS522021 RS 52/2021 5053-328/001 - Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS532021 RS 53/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom, naust - Berit Skjelvan - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS542021 RS 54/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunn eiendom naust - Edith Iglebekk Nygård - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS552021 RS 55/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom for eksisterende naust - Ivar Grønnesby - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS562021 RS 56/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom for eksisterende naust, Stig Ove Vist - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS572021 RS 57/2021 5053-356/023 - Framverranvegen 1979 - Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS582021 RS 58/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - søknad om deling/justering av grunneiendom for ekisternde naust - Jan Bjørnar Kvam - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS592021 RS 59/2021 5053-135/055 Bo- og servicesenter/Helsehus - søknad om riving av Svingen 2 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS602021 RS 60/2021 Dispensasjon til motorferdsel i utmark og vassdrag - Jo Småli Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS612021 RS 61/2021 5053 - 183/012 - Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS622021 RS 62/2021 5053-002/003 - Søknad om ferdigattest naust/sjøbod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS632021 RS 63/2021 5053-018/001 - Søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS642021 RS 64/2021 5053 - 009/007 - Varsel om avkortning av regionale miljøtilskudd 2020 - 969696614 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS652021 RS 65/2021 5053-035/001 - Varsel om avkortning av regionale miljøtilskudd - 969185385 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS662021 RS 66/2021 5053/016/001 - Varsel om avkortning av regionalt miljøtilskudd 2020 - 96961477 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS672021 RS 67/2021 5053-308/004 - Søknad om endring av tillatelse, Duksørvegen 70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS42021 OS 4/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll