eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 18 20210118 18.01.2021 09.00 Teams Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS12021 GS 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 5053-003/012 - Sakshaugvegen 10 - Nybygg og fradeling tomt - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Plan-ID 2019002 - Detaljplan for Bjønnavegen 10 - 12 - Andregangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 5053-Plan-ID 2019004-Vedtaksbehandling Jætåsen m/oppvekstsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 5053-Plan-ID 2020004- Vedtaksbehandling detaljplan Naustvollan hytteområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Prioriteringsplan veg 2021 -2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS12021 OS 1/2021 Kommunedirektøren orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 5053-187/038 - Eva Indgul og Åge Gjermstad - nybygg hytte - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 5053-197/141 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 5053-153/001 - Øyvind Austad - Redskaps/råkornlager - Flagvegen 480 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Vedtak om avvising av klage - Regionalt miljøtilskudd 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 5053-060/001 - Magne Letnes - Enebolig - Letnesvegen 409 A - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Angående anleggsarbeider langs Vikavegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 5053-082/009 - Sikringstiltak i Byaelva - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 5053-4130/202 Erklæring om ansvarsrett - nye tog - plattformtiltak Trøndelag, Røra stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll - 982170192 - Arne Daling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 5053-135/055 - Bo- og servicesenter/Helsehus - Meieribakken 7 - rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 5053-334/017 - Mosvik IL- Lager - Vimpelivegen 1 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 5053-009/020 - Kjartan G. Selnes - Deling boligeiendom - Jektvollvegen 79 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 5053-149/001- Pålegg om opphør av bruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 5053-036/029 - Erlend Liaklev Kålen - Sanitært avløpsvann - Vangshyllbakkan 39 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 5053 - 009/138 Petter Elnan - Jektvollvegen 83 - garasje - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll - 918041117 - Øystein Brenne Hellberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll - 911565587 -Berg Agri Petter Farbu Berfjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 5053-318/205 - Stian Lassen - bygging enebolig - Oppgardssvevegen 22 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll -913202929 - Vatn Gård Kim Gråwe Kristiansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll - 984084153 - Erlend Lynum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 5053-040/001 Anne Irene Vang Tilsagn om tilskudd til bygging av Rønningvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 5053-135/161-165 - Rekkehus - Nessjordet 34-42 - søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Ekstra tildeling av NMSK midler i 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Naust - Ålbergvegen 24 - Ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Motorferdselregelverk - Avklaring fra KLD, forståelsen av eier av hytte. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 5053-141/003 - Spørsmål vedrørende gravearbeider / fjerning av masser i strandsonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS272021 RS 27/2021 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr 2021 - 180/003 Inderøy kommune - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS282021 RS 28/2021 5053 - 318/116 Søknad om ferdigattest - Strandhaugveien 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS292021 RS 29/2021 5053-009/020 - Kjartan Greiff Selnes - Bolig - Jektvollvegen 79 - IG1 Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS302021 RS 30/2021 5053-314/001 - Jon Anders Rosvold Sundset - Ny driftsbygning - Åsbygdvegen 146 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS312021 RS 31/2021 5053-003/047 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS322021 RS 32/2021 5053 - 172/012 Rørahallene AS - IG1 VA-anlegg og utstikking av bygg på tomta - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS332021 RS 33/2021 5053-141/003 - Ivar-Arnljot Pedersen - Garasje - Vikavegen 45 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS342021 RS 34/2021 NMSK-saker 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 5053-187/039 - GB Eiendomsutvikling - Ny fritidsbolig - Vikanbakken 1 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 5053 - 187/040 - Søknad om endring av gitt løyve - hyttetegninger - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS372021 RS 37/2021 5053-187/041 - Reinert Jakob Hustad - Fritidsbolig - Vikanmarka 118 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 5053 - 212/002 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 5053 - 149/009 Søknad om tilkobling av utvendig sanitæranlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Søknad om regionale miljøtilskudd 2020 - melding om kontroll - Arnt Stokke - 989060198 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Søknad om igangsettingstillatelse - Bo - og servicesenter - Meieribakken 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Havne- og farvannsloven: Bortfall av kommunale forskrifter og veiledning om kommunenes myndighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 5053-172/181 - Søknad om ferdigattest for oppføring av næringsbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS22021 OS 2/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll