eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 07 20201207 07.12.2020 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS62020 GS 6/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Budsjettrevisjon investeringsbudsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Røra samfunnshus - søknad om kommunalgaranti for lån Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Temaplan idrett og fysisk aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Søknad om økonomisk støtte til bygging av trapp på Nils Aas Kunstverksted Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Interkommunalt samarbeid Innherred - Status pr. november 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Nedleggelse av Midt-Trøndelag interkommunale politisk råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Fastsetting av planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Samlede reglementer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Tilskudd til de politiske partienes folkevalgte grupper 2019-2023Vedtak i Kommunestyret - 07.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Møteplan 2021 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS fra 01.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Anmodning om bosetting for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Kapasitet og leveringssikkerhet for abonnenter tilknyttet Røflo vannbehandlingsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Kvalitetsmelding barnehage 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Stortings- og sametingsvalg 2021 - Fastsetting av valgdag, valg av og delegering til valgstyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Kjøp av aksjer i AS Reko fra Steinkjer kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Sammenslåing av AS Reko og Inn-Trøndelag vekst AS. Tegning av aksjer i AS Reko med aksjene i Inn-Trøndelag vekst AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO42020 FO 4/2020 Interpellasjon fra Lise Eriksen, Ap, om kulturskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll