eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Folk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 17 20201117 17.11.2020 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Folk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42020 GS 4/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Samlede reglementer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Møteplan 2021 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Fastsetting av planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Temaplan idrett og fysisk aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Anmodning om bosetting for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Kvalitetsmelding barnehage 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS112020 OS 11/2020 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS122020 OS 12/2020 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll