eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 18 20201118 18.11.2020 09.00 Sund folkehøgskole Stova Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS52020 GS 5/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Samlede reglementer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Møteplan 2021 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Retningslinjer for startlån/tilskudd fra Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Stortings- og sametingsvalg 2021 - Fastsetting av valgdag, valg av og delegering til valgstyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Kapasitet og leveringssikkerhet for abonnenter tilknyttet Røflo vannbehandlingsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Rekruttering av ny rådmann/kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Lokale forhandlinger 2020 - rådmann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Temaplan idrett og fysisk aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS fra 01.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Anmodning om bosetting for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Kvalitetsmelding barnehage 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Fastsetting av planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS122020 OS 12/2020 Rådmannen orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS132020 OS 13/2020 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll