eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 19 20201019 19.10.2020 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS32020 GS 3/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS82020 OS 8/2020 Temasak - Regional plan for arealforvaltning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Revidering kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Godkjenning av planer for nydyrking på eiendommen Ingål, 5053-120/001 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 5053-024/009 - Klage - Hanne Helle Bysting - avslag på tilbygg samt oppføring av anneks til fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Førstegangsbehandling detaljplan Jætåsen med oppvekstsenter - Plan-ID 2019004 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Plan-ID 2019002 - Detaljplan for Bjønnavegen 10 - 12 - Førstegangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS92020 OS 9/2020 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1202020 RS 120/2020 5053-038/001 - Forvarsel om pålegg om tiltak etter forurensningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1212020 RS 121/2020 5053-318/200 Lars Tangstad - søknad om endring av inngangsparti, Nervikvegen 98 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1222020 RS 122/2020 5053-318/227 - Vinjesjøen kai - søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1232020 RS 123/2020 Inderøy kommune - Søknad Vinnasjøen spillvanspumpestasjon - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1242020 RS 124/2020 5053-318/227 - Avslutning av tilsyn ved Mosvik Brygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1252020 RS 125/2020 5053-193/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1262020 RS 126/2020 5053-2020/001 - Pålegg om sikring av gjødselkum med varsel om tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1272020 RS 127/2020 5053, Plan-ID 2017004, Vedtak detaljplan Gang- og sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1282020 RS 128/2020 5053-004/140 - Inderøy Helsehus AS -Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av skilt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1292020 RS 129/2020 5053-183/083 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Sneppen spillvannspumpestasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1302020 RS 130/2020 5053-187/019 - Roar Solli - Påbygg hytte , Vikanmarka 63 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1312020 RS 131/2020 5053-136/005 - Sølvi og Moran Weisi - påbygg - Blåveisvegen 12 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1322020 RS 132/2020 5053-187/032 - deling justering av grense - Vikan hyttefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1332020 RS 133/2020 5053-036/029 - Søknad om oppføring av ny hytte - Vangshyllbakkan 39 - Erlend Liaklev Kålen - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1342020 RS 134/2020 50503-094/001 - Kjell Pettersen og Tove S. Grongstad - Søknad om deling / justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1352020 RS 135/2020 5053-197/014 - Randi Hesby - Søknad om deling av grunneiendom - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1362020 RS 136/2020 5053-193/002 - Geir Arne Myren - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, plattinger til telt for utleie og badehus - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1372020 RS 137/2020 5053-083/071 - Ola Langlitrø - Søknad om deling/justering av grunneiendom - ikke godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1382020 RS 138/2020 5053-323/009 - Toralf Sundin Hamstad - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fritidseiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1392020 RS 139/2020 5053-014/019 TN Vang`s Mekaniske Verksted AS - søknad om IG03, ny sandblåsehall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS102020 OS 10/2020 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll