eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 12 20201012 12.10.2020 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42020 GS 4/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Kvalitetsmelding grunnskolen 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Vedtekter barnehage - åpningstider Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 God mat lokalt AS - servering og salgsbevilling for alkohol Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Tertialrapport pr august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord Trøndelag HF og Inderøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Utvidelse av rammen for videre utlån 2020 - startlån Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Suppleringsvalg meddommer til Inntrøndelag tingrett og varamedlem til Inderøy forliksråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Retningslinjer for ytringsfrihet, lojalitet og varsling - revidering, varsel mot rådmannen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Investering for et bedre skolemiljø ved Inderøy ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Tariffoppgjøret 2020 - uravstemning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Rørahallene - søknad om økning av kommunalt driftstilskudd og søknad om økning om utvidet lånegaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO32020 FO 3/2020 Interpellasjon fra Ragnar Ørdal, Sp, om status for arbeidet med ladestasjon for el-biler i Inderøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 5053, Plan-ID 2017004, Vedtak detaljplan Gang- og sykkelveg Kvistadbakkan - Tømte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll