eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 12 13 20211213 13.12.2021 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS72021 GS 7/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Inderøy kommunes årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Møteplan 2022 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Eierskapsmelding 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Uteområdet ved Inderøy ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Organisering av skoleuka for barneskolene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Utredning av ikke-lovpålagt ressursbruk rettet mot familier, barn og unge. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Plan for Leve hele livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Etablering av mangfolds- og likestillingspris Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Temaplan for idrett og fysisk aktivitet - rullering av kommunens prioriteringer av spillemiddelsøknader i 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Anmodning om bosetting av flyktninger 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av avløpsvann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 Leieavtale med Skarnsundet Montessoriskole for lokaler i Mosvik skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Særutskrift Rørahallene - søknad om ytterligere utvidelse av lånegaranti Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll