eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Folk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 15 20200915 15.09.2020 08.30 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Folk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS22020 GS 2/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS42020 OS 4/2020 Temasak - Dialog med Elevråd/Ungdomsråd vedr. uteareal/skolemiljø ungdomsskolen/AKSET Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS52020 OS 5/2020 Temasak - Informasjon v/ AtB Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS62020 OS 6/2020 Temasak - Status Boligsosial handlingsplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Vedtekter barnehage - åpningstider Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Kvalitetsmelding grunnskolen 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Utkast Temaplan idrett og fysisk aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Kapasitetsutfordringer Røra barnehage - mulige løsninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord Trøndelag HF og Inderøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Tertialrapport pr august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS72020 OS 7/2020 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS82020 OS 8/2020 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll