eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 15 20211115 15.11.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS102021 GS 10/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Inderøy kommunes årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Møteplan 2022 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 5053-309/003 - Sverre Alfer - Fritidsbolig - Duksørvegen 93 - dispensasjon for bruksendring av bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 5053-141/003 Klage på vedtak om avslag om etablering av ny vegtrasse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662021 PS 66/2021 5053-063/001 Jon Leira - Fradeling - Snertingveien 60 - Avslås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672021 PS 67/2021 5053-187/039 - GB Eiendomsutvikling - fritidsbolig - Vikanbakken 1 - bruksendring - avslått Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682021 PS 68/2021 5053-140/001 Søknad om konsesjon Jon Bjarne Madsen og Janne Vang - Erverv av fast eiendom - Flagvegen 187 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692021 PS 69/2021 5053-328/002 - Laila og Jo Sjåvik - Konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702021 PS 70/2021 5053-305/001 - Pia Gygax og Marc Josef Koch - Konsesjon på erverv av fast eiendom - Hamranvegen 70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS172021 OS 17/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS3292021 RS 329/2021 5053-045/011 - Oppvekstsenter vest. søknad om fravik fra lyd krav - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3302021 RS 330/2021 5053-123/001 - Søknad om tillatelse til tiltak - kårbolig Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS3312021 RS 331/2021 5053 - 318/008 Stene Utbygging - 4 mannsbolig - Nervikvegen 60 - Godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS3322021 RS 332/2021 5053-135/119 - Søknad om tillatelse i ett trinn - tilbygg hagestue Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3332021 RS 333/2021 0503-004/093 Stian Knudsen - Bruksendring - Leiringen 41 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3342021 RS 334/2021 5053 - 318/008 Stene Utbygging - 4 mannsbolig - Nervikvegen 60 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3352021 RS 335/2021 5053-172/180 - Søknad om ingangstillatelse - Søndre Lensmyrvegen 237 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3362021 RS 336/2021 5053-187/038 Eva Indgul og Åge Gjermstad - fritidsbolig - Vikanbakken 2 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3372021 RS 337/2021 5053-009/167 og 009/119 - Kristin Lie Slapgaard - Deling/justering - Jektvollvegen 77 og 75 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3382021 RS 338/2021 0503-004/093 Stian Knudsen - Bruksendring hovedleilighet - Leiringen 41 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3392021 RS 339/2021 5053-318/152 - Arne Bøkestad - Vedbod - Køppenvegen 21 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3402021 RS 340/2021 Pålegg om å søke konsesjon ved brudd på lovbestemt boplikt, gnr. 39 bnr. 1 i Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3412021 RS 341/2021 5053 - 015/034 - Stig Mikalsen - Kvamsholmen 73 - tilbygg til firtidsbolig - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3422021 RS 342/2021 Søknad om oppføring av støttemur på eiendommen 135/001 Straumen Båtforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3432021 RS 343/2021 5053-25/11 Pålegg om opprydding, stopp av utslipp samt varsel om bruksforbud etter utslipp av husdyrgjødsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3442021 RS 344/2021 5053-137/017 - Kaisa Hallset - Tilbygg hytte - Inderøyvegen 530 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3452021 RS 345/2021 5053-123/001 - Liv Elin Olsen og Arve Østbø - Kårbolig - Sandvollanvegen 391 - Igangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3462021 RS 346/2021 5053-125/003 - Jens og Anne Grete Tronhus Verdal - fradeling tomt - Sandvollanvegen 373 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3472021 RS 347/2021 5053-002/034 - Trond Austli - Skorsteinsrehabiltering - Vangslivegen 23 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3482021 RS 348/2021 5053-187/029 - Stian og Camilla Taraldsen - Fritidsbolig - Vikanhalla 17 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3492021 RS 349/2021 5053-172/137 Ellen Vie - Terrasse - Inderøyvegen 704 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3502021 RS 350/2021 5053-004/051 Inderøy kommune - fradeling punktfeste - Klubbhus - Vennalivegen 37 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3512021 RS 351/2021 5053-001/028 - Theo Dretvik - Skorsteinsrehabilitering - Strandvegen 27 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3522021 RS 352/2021 5053-318/037 - Gunhild Jenssen - søknad om fradeling av eksisterende festetomt - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS182021 OS 18/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll