eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 10 29 20211029 29.10.2021 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS62021 GS 6/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Kommuneplanens arealdel - langsiktig arealstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 5053 -Plan -ID 2012001 - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Andregangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Økonomirapport for andre tertial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Utredning av ikke-lovpålagt ressursbruk rettet mot familier, barn og unge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 Søknad om fritak for politiske verv - Maja Melhus Tobiassen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Fritak for meddommer til lagmannsretten, meddommer til tingretten, skjønnsmedlem til tingretten og medlem av forliksråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Etterbruk av barnehage- og skolebygg Lyngstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan Elgstien Panorama - Inderøy kommune - kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll