eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 10 18 20211018 18.10.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS92021 GS 9/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 5053-009/005 Søknad om fradeling av landbruksbygning - ikke godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 5053-159/001 Hildegunn Loraas - Dispensasjon fra LNF-formål - klage på gebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 5053-125/003 - Ketil Verdal og Tone Mathiesen - Dispensasjon - Sandvollanvegen 373 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 OS152021 OS 15/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2942021 RS 294/2021 5053-136/172 - Søknad om rammetillatelse - Lillesundvegen 17 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2952021 RS 295/2021 5053-194/028 Gunnar Pettersen - Godkjenning oppholdsrom, Nessetvegen 179 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2962021 RS 296/2021 5053-141/010 - Ketil Granlund - Deling/justering - Vikavegen 87 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2972021 RS 297/2021 5053-137/001 - Gunnar B. Bråten - Naust - Flagvegen 126 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2982021 RS 298/2021 5053-039/001 - Forhåndsvarsel – brudd på lovbestemt boplikt, gnr.39 bnr. 1 i Inderøy kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2992021 RS 299/2021 5053-136/017 Susann S. Busch - Tilbygg - Høsvegen 34 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3002021 RS 300/2021 5053-187/001 - Fredrik Hembre - deling av grunneiendom - tomt nr 8 - nytt gbnr. 187/43 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3012021 RS 301/2021 Høring - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3022021 RS 302/2021 5053-187/001 - Fredrik Hembre - Deling grunneiendom - tomt nr 6 - nytt gbnr 187/42 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3032021 RS 303/2021 5053-187/001 - Fredrik Hembre - deling av grunneiendom - tomt nr.9 - nytt gbnr 187/44 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3042021 RS 304/2021 5053-187/001 - Fredrik Hembre - Deling av grunneiendom - tomt nr. 16 - nytt gbnr. 187/45 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3052021 RS 305/2021 Fellesuttalelse om forslag om avgift på landsbasert vindkraft Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3062021 RS 306/2021 Høring om forslag til endringer i lov om hundehold - hundeloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3072021 RS 307/2021 5053-045/001-Søknad om byggetillatelse av maskinhall - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3082021 RS 308/2021 5053-187/001 - Fredrik Hembre - Deling av grunneiendom - tomt nr. 25 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3092021 RS 309/2021 5053-187/044 - Oppheim Utbygging AS - Fritidsbolig - Vikan - godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS3102021 RS 310/2021 5053-083/015 Camilla Levine - Carport - Letnesvegen 6 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3112021 RS 311/2021 5053-357/055 Hege F. Bertelsen - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3122021 RS 312/2021 5053-182/003 - Stian Lund - Ferdigattest - Steinvegen 2 - sak 2016/845 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3132021 RS 313/2021 5053-182/003 - Stian Lund - Ferdigattest - Steinvegen 2 - sak 2013/658 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3142021 RS 314/2021 5053-318/019 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett og dispensasjon for deler eiendommen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3152021 RS 315/2021 Vedtak i klagesak - detaljreguleringsplan Elgstien Panorama - Inderøy kommune - kommunens vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3162021 RS 316/2021 5053-341/001 Godkjenning av planer for bygging av traktorveg - Stamtjønnvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3172021 RS 317/2021 Høring av forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Inderøy kommune, Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3182021 RS 318/2021 5053-137/001 - Karen M.H Brattli - Deling av festetomt - Flagveien 126 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3192021 RS 319/2021 Skogvern 2021 - oppsummering av status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3202021 RS 320/2021 5053-330/001 - Jonas Berg - Nordbygda jaktlag - Gapahuk - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3212021 RS 321/2021 5053-187/044 - Oppheim Utbygging AS - Fritidsbolig - Vikanbakken 9 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3222021 RS 322/2021 5053-187/043 - Oppheim Utbygging AS - Fritidsbolig - Vikanbakken 5 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3232021 RS 323/2021 5053-003/044 - Håvard Bye - Nytt bygg - Bergslivegen 22 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3242021 RS 324/2021 5053-134/025 - Røsetberga Vellag - Klatrepark - Røsetberga - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3252021 RS 325/2021 5053-172/158 - Kristina T. Carlsson - Støttemur - Nyborgvegen 9 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3262021 RS 326/2021 5053-002/034 - Trond Austli - Skorsteinsrehabiltering - Vangslivegen 23 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3272021 RS 327/2021 5053-057/001 - Ellen Ingunn Norem - Nedbrenning av hus - Noremsvegen 246 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS3282021 RS 328/2021 5053-024/004 - Erik Haugane - Carport og bod - Rostadvegen 160 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS162021 OS 16/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll