eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Folk Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 21 20210921 21.09.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Folk
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS72021 GS 7/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Utredning av ikke-lovpålagt ressursbruk rettet mot familier, barn og unge. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Innovasjon i Inderøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Kommuneplanens arealdel - langsiktig arealstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Økonomirapport for andre tertial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Høring - revidering av Kommunedelplan oppvekst 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Høring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Høringssvar - ny organisering av Den norske kirke - Müller-Nilsen-utvalgets utredning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Mandat forhandlinger Skarnsundet Montessoriskole SA Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS442021 PS 44/2021 Temasak - Nytt målbilde og strategi Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Temasak - Orientering Oppvekstsenter vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Temasak - Oppvekstreformen - sett fra helsestasjonen/familiesenteret sitt ståsted Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Temasak - Orientering om skolebibliotekprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Temasak - Ungdataundersøkelsen 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Temasak - Orientering - Sommer for ungdom 2021. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS132021 OS 13/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS142021 OS 14/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll