eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 20 20210920 20.09.2021 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS82021 GS 8/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Temasak - orientering om klimaarbeidet i Inderøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 5053-308/010 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Håkon og Øystein Rye Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 5053 -Plan -ID 2012001 - Reguleringsplan for Stokkan steinbrudd - Andregangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 5053-202/001 - Petter Stuberg - Dispensasjon - Korsavegen 259 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 5053-160/002 Karstein Haarberg - oppføring av lager-/plasthall - dispensasjon fra LNFR - Loråsvegen 159 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 5053-357/005 - Hans Erik Mortensen - Dispensasjon for riving for reoppføring av fritidsbolig - Trongsundvegen 125 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Kommuneplanens arealdel - langsiktig arealstrategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Søknad om tilkobling av kommunalt drikkevatn for eiendommen Rudfloa gnr/bnr 5053 - 173/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Økonomirapport for andre tertial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Innovasjon i Inderøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Temasak - Nytt målbilde og strategi Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS132021 OS 13/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2602021 RS 260/2021 Prestlia - Søknad om oppføring av trapp i Prestlia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2612021 RS 261/2021 5053-199/005 Byggesøknad - Garasje - Hustadlandet 115 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2622021 RS 262/2021 5053-045/011 - Søknad om igangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2632021 RS 263/2021 Svar på deres spørsmål om rovviltforvaltning i region 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2642021 RS 264/2021 5053-205/026 - Bente Volan - påbygg over del av bolighus - tidligere byggesak 2012 - Skjelbreivegen 35 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2652021 RS 265/2021 5053-137/017 - Søknad om utslipp av sanitært og kommunal avløpsvann fra hus og hytter - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2662021 RS 266/2021 5053-059/001 - Trude Hoff / Bjørn Grønvik - Søknad om tillatelse til tiltak, bruksendring stabbur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2672021 RS 267/2021 5053-357/134 - Søknad om tillatelse til tiltak - nytt bygg - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2682021 RS 268/2021 5053-193/001 - John Ferstad - Driftsbygning - Nessetvegen 315A - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2692021 RS 269/2021 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2702021 RS 270/2021 5053-197/116 - Hans Kristian Slinning Korsnes - Garasje - Revkroken 10 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2712021 RS 271/2021 5053-347/001/011 - Guri Hågensen - Riving av bygg - Giplingstranda 22 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2722021 RS 272/2021 5053-172/008 Inderøy kommune - Endring av bygg - Enganvegen 9 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2732021 RS 273/2021 5053-037/054 Petter Haugan - Hagestue - Skarnsundvegen 42 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2742021 RS 274/2021 5053-009/165 - Andreas Stjernen og Elisabeth Sundnes - Bolig - Hamnavegen 60 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2752021 RS 275/2021 Avtale om kjøp av tjenester -økologisk klassifisering av vassdrag 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2762021 RS 276/2021 5053-356/009 - Eva Charlotte Lindgren - Dispensasjon for uthus - Framverranvegen 1985 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2772021 RS 277/2021 5053-009/153 - Søknad om tillatelse til tiltak - støtte mur - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2782021 RS 278/2021 5053-149/009 Ole Kristian Husby Bakkenget - ny bolig - Flagvegen 272 - utslippstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2792021 RS 279/2021 5053-358/001- søknad om oppføring av gapahuk - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2802021 RS 280/2021 5053-308/004 Freddy og Guri Aursø - Duksørvegen 70 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2812021 RS 281/2021 5053-037/054 Petter Haugan - Hagestue - Skarnsundvegen 42 - godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2822021 RS 282/2021 5053-187/031 - Knut Reinsborg - Garasje/uthus - Vikanmarka 58 - godkjennes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2832021 RS 283/2021 5053-187/031 - Knut Reinsborg - Garasje/uthus - Vikanmarka 58 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2842021 RS 284/2021 5053-136/007 Søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - Blåveisvegen 1 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2852021 RS 285/2021 5053-166/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Forrom - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2862021 RS 286/2021 5053-191/018 - Arild Agle - ferdigattest tilbygg og fasade endring - Blåbærbakken 14 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2872021 RS 287/2021 5053-335/009 - Stein Roger Sonen - Tiltak på skorstein - Mosvikveien 383 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2882021 RS 288/2021 5053-347/003/1 - Odd Ståle Wekre - Anneks - Giplingstranda 42 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2892021 RS 289/2021 Avkorting - Regionalt miljøtilskudd 2020 - Friareal for kortnebbgås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2902021 RS 290/2021 5053-134/001 - Andreas Gausen - Deling/justering - Røsetvegen 51 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2912021 RS 291/2021 5053-085/110 Klagebehandling - oppføring av fritidsbolig - klage ikke tatt tilfølge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2922021 RS 292/2021 5053-192/006 - Ståle By - Uthus - Hellhaugan 375 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2932021 RS 293/2021 5053-322/002 - Ole Jakob Rudi - tilbygg til eksisterende driftsbygning - Mosvikvegen 2010 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS142021 OS 14/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll