eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 14 20210614 14.06.2021 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42021 GS 4/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Kommunal garanti for dekning av eventuelle overskridelser ved bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Tømte og Kvamshaugan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252021 PS 25/2021 Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262021 PS 26/2021 Orientering om status for felles digitaliseringsprosjekter i Inn-Trøndelag - DiggInn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272021 PS 27/2021 Nye vedtekter kommunale barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282021 PS 28/2021 Reglement for Inderøy kulturskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292021 PS 29/2021 Årsmelding 2020 - Eldres råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302021 PS 30/2021 Årsmelding 2020 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312021 PS 31/2021 Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322021 PS 32/2021 Kommunale vigsler - Vigslere for perioden 2019 - 2023 - Endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332021 PS 33/2021 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama - Andregangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342021 PS 34/2021 Samfunnsutvikling/ valg av strategier fram mot 2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352021 PS 35/2021 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362021 PS 36/2021 Nytt avløpsanlegg langs fv. 755 og utskifting av eksisterende avløpsledning langs Hamnavegen - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372021 PS 37/2021 Organisasjonspolitisk plan 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382021 PS 38/2021 Interkommunalt samarbeid Innherred - Tekniske tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Innsendt sak via minsak.no: Plassering av statue Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Regional plan for vannforvaltning Trøndelag - Høringsuttalelse fra Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Medlemskap i Nettverket for kommunale vannkrafteiere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO12021 FO 1/2021 Interpellasjon om E6 fra MDG v/ Bjørg H. Olsrud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO22021 FO 2/2021 Interpellasjon om Mangfolds- og likestillingspris fra Siv Furunes, SV Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Særutskrift Lokal forskrift om smittevern for Inderøy kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll