eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 17 20220617 17.06.2022 08.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Biblioteket Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS62022 GS 6/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS452022 PS 45/2022 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462022 PS 46/2022 Økonomirapport for første tertial 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472022 PS 47/2022 Strateginotat økonomiplan 2023-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482022 PS 48/2022 5053-187/001 Fredrik Hembre - Nytt naust - Vikan - avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492022 PS 49/2022 Orientering om høringsutkast fra Trøndelag fylkeskommune - Delstrategi Veg 2022- 2032 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS122022 OS 12/2022 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1602022 RS 160/2022 5053-112/003 - Svein Magne Gran - Tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg - Hastadvegen 335 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1612022 RS 161/2022 5053-046/001 - John E. Westerhus - Gjødsel lager - Loavegen 225 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1622022 RS 162/2022 5053-104/001 - Jo Inge Gran - Rehabilitering av skorstein - Vudduvegen 449 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1632022 RS 163/2022 5053-025/005 Søknad om tillatelse til tiltak - Redskapshus - Rostadveien 223 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1642022 RS 164/2022 5053-093/023 Søknad om tillatelse i ett trinn - Carport - Stallvegen 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1652022 RS 165/2022 Vedtak i klagesak - avslag på søknad om oppføring av ny bolig - dispensasjon fra kommunedelplan - Jektvollvegen 81 - Inderøy 009/160 - stadfestelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1662022 RS 166/2022 5053-072/001 - Johan Kristian Oxaal - fradeling av tomt for eksisterende bolig - Vågavegen 284 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1672022 RS 167/2022 5053-083/076 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS132022 OS 13/2022 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll