eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 16 20201116 16.11.2020 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42020 GS 4/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Samlede reglementer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Møteplan 2021 for styrer, råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 5053-015/033 - Karin Brandtzæg og Robert Hårberg - søknad om bruksendring av fritidseiendom til boligeiendom - dispensasjonssøknad - Kvamsholmen 57 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 5053-084/008 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Lillemarken - Ikke godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 5053-025/020 - Hilde H. Karlgård - Hagestue, Rostadvegen 206 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 5053-161/3 - Søknad om fradeling av dyrkajord lagt til boligeiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Kapasitet og leveringssikkerhet for abonnenter tilknyttet Røflo vannbehandlingsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 5053-037/013 May Beate og Stein Haugan - nybygg og bruksendring, Skarnsundveien 18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 5053 - Plan-ID 2020003 - Førstegangsbehandling detaljplan Elgstien panorama Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Fastsetting av planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS112020 OS 11/2020 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2122020 RS 212/2020 Søknad om bygging av veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2132020 RS 213/2020 5053-018/048 - Sverre Kilen - Carport - Strandhaugvegen 39 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2142020 RS 214/2020 5053-094/001 - Steinar Klev og Jorunn Bjerkan - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2152020 RS 215/2020 5053-094/001 - Bengt Arild Stornes - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2162020 RS 216/2020 Kvamsholmen 51- Søknad om igangsetting av hytteprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2172020 RS 217/2020 Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2182020 RS 218/2020 Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 139/1 i Inderøy (5053) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2192020 RS 219/2020 Meld inn områder for naturtypekartlegging i 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2202020 RS 220/2020 5053 - 356/001 - Eivind Karlsen - Deling for ny grunneiendom - Hyttetomt T 7 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2212020 RS 221/2020 5050-356/001 Eivind Karlsen - Deling for ny grunneiendom - Hyttetomt T11 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2222020 RS 222/2020 5053-328/001 Asbjørn Melting Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Aaring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2232020 RS 223/2020 Kvamsholmen 51- Søknad om igangsetting av hytteprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2242020 RS 224/2020 5053-002/021 - Søknad om tillatelse i ett trinn, garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2252020 RS 225/2020 5053-187/040 - GB Eiendomsutvikling AS - Ny fritidsbolig - Vikanmarka 116 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2262020 RS 226/2020 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark og Vassdrag - Toralf Sundin Hamstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS122020 OS 12/2020 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll