eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 09 19 20220919 19.09.2022 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS82022 GS 8/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS572022 PS 57/2022 Økonomirapport for andre tertial 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582022 PS 58/2022 Ny klimapolitikk - visjon, mål og tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592022 PS 59/2022 5053-205/001 - Berit og Arve Saltvik - Fradeling - Skjelbreivegen 21 - Saksfremlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602022 PS 60/2022 5053-141/003 - Klagebehandling riving av naust oppføring av naust og grindehus - ikke tatt tilfølge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612022 PS 61/2022 5053-002/019 Ingar Langås - bygging garasje, dispensasjon, Nervang 6 - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622022 PS 62/2022 5053-135/158 - Letnes Eiendomsutvikling AS - boligblokk - Nessåkeren 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632022 PS 63/2022 5053-143/003 Oddny Kjellbergnes - Deling/justering av grunneiendom - Høslandet 160/154 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642022 PS 64/2022 Behovsvurdering kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS162022 OS 16/2022 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS2232022 RS 223/2022 141/001 - søknad om oppføring av naust- ikke godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2242022 RS 224/2022 5053-356/031 Eivind Karlsen - Ny fritidsbolig - Framverranvegen 2051 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2252022 RS 225/2022 5053-111/001 Håvard Gran - Gjødselkum - Vudduvegen 356 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2262022 RS 226/2022 5053-119/001. Godkjenning av plan for nydyrking Hallvard Sundal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2272022 RS 227/2022 5053/357/003 - Søknad om returpunkt for hytte og fritidsrenovasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2282022 RS 228/2022 5053-009/004 Eli K. Saxhaug - fradeling til bolig - Hamnavegen 147 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2292022 RS 229/2022 5053-009/160 Joakim Trøbakk - Ny enebolig - Jektvollvegen 81 - IGangsettingstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2302022 RS 230/2022 5053-302/001 Asle sliper - Deling / justering av grunneiendom - Åsbygdvegen 1050 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2312022 RS 231/2022 5053-140/007 Søknad om tillatelse til tiltak - Utøyvegen 1079 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2322022 RS 232/2022 5053-318/105 Søknad om tillatelse i ett trinn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2332022 RS 233/2022 5053-131/007 - Melding om endring av ansvarsrett - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2342022 RS 234/2022 Sak 2020/5852 - Inderøyheimen - midlertidig brukstillatelse - fristforlengelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2352022 RS 235/2022 5053-200/005 Torgeir Sundøien - Fritak for slamgebyr - Krogstadtangen 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS172022 OS 17/2022 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll