eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 17 20220617 17.06.2022 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS42022 GS 4/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS182022 PS 18/2022 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS192022 PS 19/2022 Økonomirapport for første tertial 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS202022 PS 20/2022 Strateginotat økonomiplan 2023-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212022 PS 21/2022 Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222022 PS 22/2022 Årsmelding 2021 - Eldres råd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232022 PS 23/2022 Årsmelding 2021 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242022 PS 24/2022 Søknad om fritak fra verv i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 - Aino Ruud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252022 PS 25/2022 Søknad om fritak fra vervet som leder i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - Øystein Forr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262022 PS 26/2022 Temaplan for ungdom 2022-23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272022 PS 27/2022 Trygt hjem for en 50-lapp 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282022 PS 28/2022 Etterbruk barnehage- og skolebygg Utøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292022 PS 29/2022 Kommunale vigsler - Vigslere for perioden 2019 - 2023 - Endring våren 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302022 PS 30/2022 Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312022 PS 31/2022 Selskapsavtale Midt- Norge 110 sentralen IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322022 PS 32/2022 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332022 PS 33/2022 Rapport om eierstyringen av Brannvesenet Midt IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342022 PS 34/2022 Ny deltakerkommune i Brannvesenet Midt IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352022 PS 35/2022 Inderøy kommunes innspill til Fylkeskommunens Høringsutkast - Delstrategi Veg 2022-2032 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362022 PS 36/2022 Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet Fosenpakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO42022 FO 4/2022 Spørsmål om oppfølging og kvalitet i grunnskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS12022 OS 1/2022 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS - Tilbakemelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS22022 OS 2/2022 Inderøy Kulturhus AS - Tilbakemelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS32022 OS 3/2022 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS - Tilbakemelding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS12022 RS 1/2022 Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll