eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 01 17 20220117 17.01.2022 09.00 Inderøy Rådhus Skarnsundet Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS12022 GS 1/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS12022 PS 1/2022 5053-005/064 og 005/063 Søknad om justering av tomtegrense for oppføring av bolighus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22022 PS 2/2022 5053-Plan-ID 2020005 - Detaljplan for Salberg steinuttak - Andregangs behandling, endelig vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32022 PS 3/2022 5053-140/001 - Søknad om konsesjon Jon Bjarne Madsen og Janne Vang - erverv av fast eiendom - Flagvegen 187 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42022 PS 4/2022 5053-069/001 - Søknad om fradeling - Anton Tronstad - 069/001- 083/012 - Loavegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52022 PS 5/2022 5053-Plan-ID 2021002 - Detaljregulering for Gruva - Førstegangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62022 PS 6/2022 5053-009/005 Klage på avslag om fradeling av landbruksbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72022 PS 7/2022 Tilpasninger innen vinterdrift - justeringer i sist utlyste konkurranse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS12022 OS 1/2022 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12022 RS 1/2022 Vurdering av gitt dispensasjon fra motorferdselloven til å arrangere israce på Ålvatnet i Mosvik – Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS22022 RS 2/2022 Vedr. 21-159263-10 - Svar på søknad om å arrangere motorsportarrangement 2022 - Kvamshaugan motocrossbane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32022 RS 3/2022 5053 - 172/012 - Rørahallene AS - ferdigattest byggetrinn I Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS42022 RS 4/2022 5053 - 045/001 Dispensasjonssøknad - Oppvekstsenter Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS52022 RS 5/2022 5053-182/011 Søknad om deling/justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS62022 RS 6/2022 5053 - 073/002 - Rune Vang - Ny driftsbygning - Loavegen 13 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72022 RS 7/2022 5053-172/151 Mesterbygg Innherred AS - Bolig - Smihaugvegen 12 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS82022 RS 8/2022 5053-005/050 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS92022 RS 9/2022 5053-135/157 Søknad om IG2 - Børgin Sjøside Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS102022 RS 10/2022 5053-187/039 - GB Eiendomsutvikling - Nytt bygg - Vikanbakken 1 - endring av hyttetype med uthus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS112022 RS 11/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 986233628 - Kjetil Ingul Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS122022 RS 12/2022 5053 - 005/001 Inderøy kommune - Vennesborgvegen - VVA-anlegg - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS132022 RS 13/2022 5053-172/145 - Mesterbygg Innherred AS - Bolig - Smihaugvegen 5 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS142022 RS 14/2022 5053-085/114 - Reidar Bye - Tilbygg - Vesterlivegen 54 - Delvis godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS152022 RS 15/2022 5053-006/004 - Øynaparken AS - Tilbygg to etasjer- Øynavegen 60 - rammetillatelse og IG1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS162022 RS 16/2022 5053-087/019 - Stig Lie - Tilbygg - Naustvollan 52 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS172022 RS 17/2022 5053-309/003 - Sverre Alfer - bruksendring - ny fritidsbolig - Duksørvegen 93 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS182022 RS 18/2022 5053-001/001 Kirsten S. Letnes - Fradeling - Sundfærvegen 40 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS192022 RS 19/2022 Koa-bekken, bilder - vedlegg til journalpost 6, samme sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS202022 RS 20/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 976958322 OLA HEGDAL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS212022 RS 21/2022 Søknad om tilskudd - skogbruksplanlegging med miljøregistreringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS222022 RS 22/2022 5053-119/001 - Hallvard Sundal - tilbygg driftsbygning - Vudduvegen 127 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS232022 RS 23/2022 5053-045/017 Odd Aleksander Nikolaisen - Skorsteinsrehabilitering - Sveavegen 9 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS242022 RS 24/2022 5053-083/082 Even Gausen - Enebolig - Stallvegen 16 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS252022 RS 25/2022 5053 - 257/056 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Trongsundveien 86 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS262022 RS 26/2022 5053 - 005/001 Inderøy kommune - Vennesborgvegen - oppheving av vedtak av 17-11-2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS272022 RS 27/2022 5053-180/003 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS282022 RS 28/2022 5053-085/001 - Søknad om midlertidig brukstillatelse- Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS292022 RS 29/2022 5053 - 005/001 Inderøy kommune - Vennesborgvegen - oppheving av vedtak av 17-11-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS302022 RS 30/2022 5053 - 172/180 - Norlog As - Nytt bygg - Søndre Lensmyrvegen 27 - avgrenset brukstillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS312022 RS 31/2022 5053-172/012 Rørahallene AS - Rammesøknad parkeringsplass - Enganvegen 8 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS322022 RS 32/2022 innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i verneområder - 2022 fra Inderøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS332022 RS 33/2022 5053-018/003 - Narve Berg - Riving - Utøyvegen 544 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS342022 RS 34/2022 5053 - 085/141 Fradeling av tomter - Svaberget 5, 7, 9, 11, 13 og 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS352022 RS 35/2022 5053 - 183/001 Søknad om ny innkjøring - Hyllavegen 63 - Godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS362022 RS 36/2022 5053-018/003 - Narve Berg - Riving - Utøyvegen 544 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS372022 RS 37/2022 5053-135/157 - Krokenvegen AS - Nessjordet B - Børgin Sjøside - tillegg til IG2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS382022 RS 38/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 916585039 - Trygve Bragstad Hammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS392022 RS 39/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 973195034 FLAKKENBERG LARS BARDAL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS402022 RS 40/2022 5053-009/012 Anne G. Skei og Kjetil Grjotheim - tilbygg bolig, Hamnavegen 172 - søknad om ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS412022 RS 41/2022 5053-123/001 Arve Østbø Godkjenning av plan for nydyrking Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS422022 RS 42/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 -melding om kontroll -992070048 -Gjørv Gård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS432022 RS 43/2022 5053-187/046 - Roger Skagen - fritidsbolig - Vikanhalla 5 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS442022 RS 44/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 981937708 - Nossum Samdrift DA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS452022 RS 45/2022 5053-357/013 Hallstein Grav - Tilbygg hytte og ny utslippstillatelse - Framverranvegen 2447 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS462022 RS 46/2022 5053 - 183/060 - Lagerseksjoner Trøndelag AS - Utbygging Røra Næringspark - dispensasjon fra planbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS472022 RS 47/2022 5053-014/019 Søknad om rivning av sandblåsehallen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS482022 RS 48/2022 5053 - 085/141 Tarjei Finsrud - Fradeling av fritidseiendom - Svaberget 5 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS492022 RS 49/2022 5053 - 085/141 - Tarjei Finsrud - Fradeling av tomt - Svaberget 7 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS502022 RS 50/2022 5053 - 085/141 Tarjei Finsrud - Fradeling av tomt - Svaberget 11 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS512022 RS 51/2022 5053 - 085/141 Tarjei Finsrud - Fradeling av tomt - Svaberget 13 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS522022 RS 52/2022 5053 - 085/141 Tarjei Finsrud - Fradeling av tomt - Svaberget 15 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS532022 RS 53/2022 Søknad om regionale miljøtilskudd 2021 - melding om kontroll - 981941527 John Olav Stokke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS542022 RS 54/2022 5053-149/009 Ole Kristian Husby Bakkenget - ny bolig - Flagvegen 272 ferigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS552022 RS 55/2022 5053-318/097 - Inderøy kommune - fradeling ny boligtomt - Nernesvegen 19 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS562022 RS 56/2022 5053-135/157 - Krokenvegen AS - deling/justering - Krokvegen 2, 4, 6 og 8 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS572022 RS 57/2022 5053-009/166 - Stian Lund - Nytt bygg - Hamnavegen 62 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS582022 RS 58/2022 Svar på bekymringsmelding om rasfare langs Koabekken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS592022 RS 59/2022 Vedtak om endring av detaljplan for Åsen Plan-ID 2013005 - takhøyde og avkjørsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS602022 RS 60/2022 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag, område Fjellvatna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS612022 RS 61/2022 Tillatelse til motorferdsel i utmark, område Fjellvatna Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS622022 RS 62/2022 søknad om tillatelse om kjøring av snø scooter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS632022 RS 63/2022 USS møter i Oslo tingrett om felling av ulv innenfor sonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS642022 RS 64/2022 5053-358/001 Støtte av lokalt fiskefond til oppføring av gapahuk ved Røsvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS22022 OS 2/2022 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll