eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg Natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 08 23 20210823 23.08.2021 09.00 AKSET kultur- og skolesamfunn Kultursalen Hovedutvalg Natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS72021 GS 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - oppstart med diskusjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 5053-347/001/011 - Guri Hågensen - Riving av bygg - Giplingstranda 22 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 5053 - Plan-ID 2020003 - Detaljplan for Elgstien panorama - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 5053- Plan-ID 2019003 - 2.gangsbehandling detaljplan Øvre Grande hyttefelt 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 5053-036/005 - Martin Haugen og Jorunn Lyngen - Vangshylla 144 - Naust - dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 5053-141/003 - Søknad om anleggelse av ny vegtrase - Avslått Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av avløpsvann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Miljørisikoanalyse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS112021 OS 11/2021 Kommunedirektøren orienterer - referatsaker og delegerte saker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1822021 RS 182/2021 5053 - 001/071 Søknad om tillatelse i ett trinn - Sundfærvegen 31 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1832021 RS 183/2021 5053-318/152 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, vedbod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1842021 RS 184/2021 5053-004/056 - Ellinor Fornes Nossum - innglassing av eksisterende veranda - Elvevegen 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1852021 RS 185/2021 5053-085/082 - Kristian Wibe - Bygging av carport med dispensasjon - Skjemstadmarka 22 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1862021 RS 186/2021 5053-136/011 - Sund Folkehøgskole - Tilbygg - Flagvegen 93 - Rammetillatelse og IG1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1872021 RS 187/2021 5053-001/071 - Søknad om riving av bygg under 70 m2 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1882021 RS 188/2021 5053-182/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på korntørke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1892021 RS 189/2021 5053-029/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg driftsbygning - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1902021 RS 190/2021 5053-057/017 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1912021 RS 191/2021 5053-241/001 Øystein Ramdal Godkjenning for bygging av landbruksveg klasse VIII Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1922021 RS 192/2021 5053-003/040 - Søknad om tillatelse til tiltak - opparbeidelse av tomt-Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1932021 RS 193/2021 5053-180/001 - Ingrid Ester Nestvold - Deling/Justering - Røraveien 620 - nausttomt - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1942021 RS 194/2021 5053-187/040 - GB Eiendomsutvikling AS - Nytt bygg - Vikanmarka 116 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1952021 RS 195/2021 5053-009/140 Jektvollvegen 54 Søknad om fradeling - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1962021 RS 196/2021 5053 - 135/130 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - flytting av gapahuk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1972021 RS 197/2021 5053-187/041 - Søknad om ferdigattest. Vikanmarka 118 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1982021 RS 198/2021 5053-159/001 Hildegunn Loraas - fradeling av festetomt for bolighus - Loråsvegen 44 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS1992021 RS 199/2021 5053-003/040 Sakshaug Eiendomsutvikling AS - oppføring 4 eneboliger i rekke, Bergslivegen 14 - IG2 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2002021 RS 200/2021 5053-135/055 - Søknad om igangsettingstillatelse - IG5 - VA-ledninger i Straumen sentrum - Meieribakken 7 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2012021 RS 201/2021 5053-318/113 - Inderøy kommune - Deling av grunneiendom - Nervika - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2022021 RS 202/2021 5053 - 357/001 Søknad om ferdigattest for ny driftsbygning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2032021 RS 203/2021 5053-172/009 - Søknad om tillatelse til tiltak - riving - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2042021 RS 204/2021 5053-195/004 Søknad om fradeling av regulert areal - Brenne - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2052021 RS 205/2021 5053-081/001 - Naustvollan Båtforening - Flytebrygge utvidelse - Naustvollan - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2062021 RS 206/2021 5053-357/037 og 357/055 - Berit C. Torland - tilbygg til fritidsbolig - Trongsundvegen 76 - godkjennnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2072021 RS 207/2021 5053 - 172/180 - Norlog As - Nytt bygg - Søndre Lensmyrvegen 27 - rammetillatelse og IG1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2082021 RS 208/2021 Mosvik Fjellstyre. Tilskudd av fiskefondet til utsetting av innlandsfisk i Sliper og Høyfoss Statsallmenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2092021 RS 209/2021 5053-008/027 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2102021 RS 210/2021 5053-083/092 - Joar Fornes og Signe Fornes - Nytt bygg, Buavegen 22 - feridgattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2112021 RS 211/2021 5053-357/037 og 357/055 - Berit C. Torland - vei til felles septiktank og Utslipp av sanitært avløpsvann - Trongsundvegen 76 og 88 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2122021 RS 212/2021 5053-135/122 Søknad tillatelse om tiltak - Nessveet 43 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2132021 RS 213/2021 5053-318/001 - Anton Jenssen - Deling/justering av grunneiendom - Vinnavegen 70 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2142021 RS 214/2021 5053-318/001/086 - Morten Kverven - Nytt bygg, hytte - Langskroken 51 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2152021 RS 215/2021 Tilskudd av lokalt fiskefond til utsetting av fisk - Mosvik Utmarkslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2162021 RS 216/2021 5053-341/035 Anne Kristine Selseth - oppføring bolig - Selsetvegen 26 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2172021 RS 217/2021 5053-172/153 Fradeling - Nyborgvegen 4 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2182021 RS 218/2021 5053-009/138 - Petter Lindstrøm Elnan - Bruksendring - Jektvollvegen 83 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2192021 RS 219/2021 Anmodning om kart og oppmålingsforretning- Lensmyra. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2202021 RS 220/2021 5053-197/025 - Gaute Smeplass Haugen - Bruksendring - Bjønnavegen 30 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2212021 RS 221/2021 5053-066/002 - Søknad om fradeling - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2222021 RS 222/2021 5053-001/071 Søknad om fradeling - Sundfærvegen - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2232021 RS 223/2021 5053-222/001 Søknad om oppføring av brygge/ fjæragal - Bartnesvegen 29 - Avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2242021 RS 224/2021 5053-354/001 Godkjenning for bygging av Storsteindalsvegen Karl Johan Furunes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2252021 RS 225/2021 5053 - 066/002 Søknad om igangsettingstillatelse - Kjelvikvegen 71 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2262021 RS 226/2021 5053-164/009 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2272021 RS 227/2021 5053-085/001 Svaberget - fradeling av grunneiendom - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2282021 RS 228/2021 5053-172/137 Ellen Vie - Terrasse - Inderøyvegen 704 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2292021 RS 229/2021 5053-342/001 - Lars S. Bartnes - Driftsbygning - Vennesvegen 90 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2302021 RS 230/2021 5053-085/110 - søknad om oppføring av ny fritidsbolig - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2312021 RS 231/2021 5053-022/026 - Jon Amundal - Garasje - Stokkanvegen 24 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2322021 RS 232/2021 5053-046/005 Søknad om ferdigattest - Loavegen 223 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2332021 RS 233/2021 5053-045/011 - Søknad om igangsettingstillatelse 3 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2342021 RS 234/2021 5053-317/002 Søknad om ferdigattest - Øverbygdvegen 275 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2352021 RS 235/2021 Inderøy Catering AS - Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - Pop Up restaurant Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2362021 RS 236/2021 Telenor Infra AS - Plassering av antenner Skarnsundbrua - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2372021 RS 237/2021 5053-311/004 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2382021 RS 238/2021 5053-136/108 - Søknad om oppføring av badestue og fasadeenring samt permanent plassering av konteiner - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2392021 RS 239/2021 Søknad om støtte til trafikksikkerhetsarbeid 2021 - vilt og tryggere trafikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2402021 RS 240/2021 5053-009/068 - Lars Minsaas - Tilbygg - Utøyvegen 257 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2412021 RS 241/2021 5053-347/001 Ferdigattest for Giplingbakken 7 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2422021 RS 242/2021 5053-135/055 - Søknad om ferdigattest , Meieribakken 7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2432021 RS 243/2021 5053-194/150 - Oddgeir Røddesnes - Tilbygg - Nessetveien 270 - avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2442021 RS 244/2021 5053-085/110 - omgjøring av vedtak uten klage - søknad om fritidsbolig - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2452021 RS 245/2021 5053-135/055 - Søknad om ferdigattest ,Svingen 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2462021 RS 246/2021 5053-014/019 TN Vangs`s Mekaniske Verksted AS - ny sandblåsehall - Utøyvegen 410 - ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2472021 RS 247/2021 5053 - 169/001 Byggesøknad - Korntørke - Gjelleråsvegen 114- Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2482021 RS 248/2021 5053-172/155 - Levanger Boligutvikling AS , Søknad om tillatelse til tiltak - Nyborgvegen 6 - godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2492021 RS 249/2021 5053-200/012 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittliggende bygning - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2502021 RS 250/2021 5053 - 172/180 - Norlog As - Nytt bygg - Søndre Lensmyrvegen 27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2512021 RS 251/2021 5053-318/002 Carl Ivar von Køppen - Søknad om deling/justering av grunneiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2522021 RS 252/2021 5053-318/218 Paul Richard Vågen - Garasje m/Utleiedel - Mossaveien 1 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2532021 RS 253/2021 5053-318/001 - Anton Jenssen - fradeling punktfeste Langskroken - tillegg til tidligere vedtak - punktfeste for naust Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2542021 RS 254/2021 5053-183/038 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2552021 RS 255/2021 5053-085/110 Fritidsbolig - Skjemstadstranda 9 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2562021 RS 256/2021 5053-172/008 - Inderøy kommune - Overføring av areal, Enganvegen 5,7 og 9 til 607/001 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2572021 RS 257/2021 5053 - 103/002 Ragnhild Kjesbu - Fradeling - Vudduvegen 572 - godkjennes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2582021 RS 258/2021 5053-149/001 Steinstad Gård - Søknad om utslippstillatelse på grunn av bruksendring. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS2592021 RS 259/2021 5053-009/007 Søknad om deling/justering av grunneiendom - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS122021 OS 12/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll