eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 04 20210604 04.06.2021 13.30 Inderøy Rådhus Skarnsundet Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 GS92021 GS 9/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Temasak - Gravferd i Inderøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Organisasjonspolitisk plan 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472021 PS 47/2021 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Strateginotat for økonomiplanperioden 2022-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502021 PS 50/2021 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 - oppstart med diskusjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512021 PS 51/2021 Kommunale vigsler - Vigslere for perioden 2019 - 2023 - Endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522021 PS 52/2021 TV-aksjonen NRK Plan 2021 - opprettelse av kommunekomité og bidrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532021 PS 53/2021 Samfunnsutvikling/ valg av strategier fram mot 2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542021 PS 54/2021 Rapport til TFK/ KMD fra aktører som har mottatt støtte fra Inderøy Covid19 Næringsfond 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552021 PS 55/2021 Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Inderøy kommune om felles finansiering av samhandlingsleder i kommunehelsetjenesten. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562021 PS 56/2021 Interkommunalt samarbeid Innherred - Tekniske tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572021 PS 57/2021 Inderøy Catering AS - serverings- og skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582021 PS 58/2021 Steinkjer Brød & Cirkus AS - serverings- og skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592021 PS 59/2021 Smak Kreativ Catering AS - serverings- og skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602021 PS 60/2021 Inderøy Mosteri - søknad om kommunal bevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612021 PS 61/2021 Søknad om støtte av Bolystfondet til finansiering av Sommerarbeid for ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622021 PS 62/2021 Midler til gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering av Inderøy kommunes virksomhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632021 PS 63/2021 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642021 PS 64/2021 Nytt avløpsanlegg langs fv. 755 og utskifting av eksisterende avløpsledning langs Hamnavegen - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652021 PS 65/2021 Kommunal garanti for dekning av eventuelle overskridelser ved bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Tømte og Kvamshaugan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 OS132021 OS 13/2021 Kommunedirektøren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 OS142021 OS 14/2021 Ordføreren orienterer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll