eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9104/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Ref. fra møte i fam.senter ***** *****
9067/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - ***** *****
9011/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen ***** ***** *****
9009/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen ***** ***** *****
9107/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen ***** ***** *****
9092/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - vikariat i 20% stilling *****
8098/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
9083/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev ***** ***** *****
9105/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9039/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9008/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen ***** ***** *****
9007/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisningen ***** ***** *****
7753/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9012/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Legeerklæring *****
9014/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev ***** *****
9097/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Signerte dokumenter - Innbyggerportal *****
8908/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Avvik buss - ***** ***** - 10.05.2022 AtB Skoleskyss
9010/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** signerte papirer fra foresatte *****
9027/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev PEERS VENNER - Søknad om tilskudd til kulturarrangement PEERS VENNER
8878/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Nye vegnavn - Vedtatt Liv Stornes m.fl.
8885/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Nye vegnavn - Vedtatt Språkrådet
8886/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Nye vegnavn - Vedtatt BRENNE FRITID AS m.fl.
9073/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kartlegging av LIS3-leger om tellende tjeneste og høringssvar til Helse - og Omsorgsdepartementet (forskriftsendring i Spesialistforskriften). TRONDHEIM KOMMUNE
9006/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Nyhetsbrev nr 4/2022 fra SFTL v/reindriftsavdelinga STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
9071/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SAK 2012/3085 - Vikaholmen 141/003 - naust i næring og grindhus Ivar-Arnljot Pedersen
9016/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - kommunens revisjonsberetning Sindre Granly Meldalen
9075/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 5053-009/160 - Søknad om rammetillatelse LILLEBY TEGNEKONTOR AS
9059/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6131395, Inderøy, Klettavegen 12B, 5053-181/002 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
9042/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6131294, Inderøy, Nessveet 20, 5053-135/099 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
9028/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev SNK/ Nils Aas Kunstverksted - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - 15.05.2022 SNK/ Nils Aas Kunstverksted
9068/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev KOSTRA-Eiendomsforvaltning - info oppdatere matrikkelen Kostra-support
8940/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier *****
9047/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse - Høring av søknad om plan for nydyrking - 5053-179/002 Salberg Trøndelag fylkeskommune
8933/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat i 20% stilling *****
8907/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Kjære skolestarter på Sandvollan skole *****
9061/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Straumbrua og vektbegrensning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
8910/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5053-172/166 - Nabovarsel til eier av 5053-172/164 KOMPLETT PROSJEKTERING AS
8898/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Høringsutkast - Delstrategi Veg 2022-2032 - Anmodning om Innspill - Høringsfrist 1. juli 2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
8843/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Statusrapport - delutbetaling av spillemidler - Trimtrapp fra skolen til Vennesborg Tove Helland Pedersen
8844/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Dokument 202011357-4 - Delutbetaling av spillemidler til trimtrapp fra skolen til Vennesborg - tiltak 1 ved Prestlia skianlegg 75726 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
8838/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Dokument 202011357-4 - Delutbetaling av spillemidler til trimtrapp fra skolen til Vennesborg - tiltak 1 ved Prestlia skianlegg 75726 Trøndelag fylkeskommune
8884/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale ***** ***** *****
8895/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5053-352/001 - Søknad om utslippstillatelse Erik Tore Lyngstad
8900/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5053-205/001 - Søknad om fradeling av kårbolig Berit Saltvik m.fl.
8904/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5053-172/168 - Nabovarsel til eier av 5053-172/169 KOMPLETT PROSJEKTERING AS
8909/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 5053-172/168 - Nabovarsel til eier av 5053-172/054 KOMPLETT PROSJEKTERING AS
9000/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste ferievikar vaktmester Inderøy kommune
9001/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste ferievikar vaktmester 2022 *****
8861/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Vaktmester - st. ref. (4507510160) *****
8862/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 *****
8863/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Vaktmester - st. ref. (4507510160) *****
8864/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 *****
8865/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Vaktmester - st. ref. (4507510160) *****
8866/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 *****
8867/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Vaktmester - st. ref. (4507510160) *****
8868/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 *****
8869/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikar Vaktmester - st. ref. (4507510160) *****
8870/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 *****
8927/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedr. 202218520-2 - Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om omlegging av gårdsveg 9/77 - Inderøy kommune Trøndelag fylkeskommune
8925/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
8938/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
8872/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innstilling til vikariat som lærer Harald Einar Erichsen
8873/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innstilling til vikariat som lærer Harald Einar Erichsen
8995/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Innstilling *****
8996/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
8997/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
8921/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4503748519 *****
8922/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4503748519 *****
8923/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 *****
8924/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 *****
8920/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 *****
8876/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 142946 - Nessveet 0025 - 04.04.2022 TENSIO TN AS
8877/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 142947 - Muustrøa 0004 - 04.04.2022 TENSIO TN AS
8424/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Klage på eiendomsskattevedtak 2022 - avvist *****
8929/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedr. 201842571-4 - Fylkeskommunens uttalelse - Dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av redskapshus - Naust - Vikan 45 A - 5053/187/1 - Inderøy kommune Trøndelag fylkeskommune
8937/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
8949/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8950/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8951/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8952/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8953/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8954/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8955/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8956/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8957/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8958/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8959/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8960/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8961/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8962/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8963/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8964/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8965/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8966/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8967/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8968/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8969/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8970/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8971/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****
8972/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4496361010 *****