eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9599/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10170/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053 - 303/001 - Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 924411783 ROGER HÅGENSEN
10186/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 136/173 - Vatning av plen til Lillesundvegen 5, Gunnar Flakk Gunnar Flakk m.fl.
10187/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev SV: Vanning Jektvollvegen 79 Kjartan og Vibeke Selnes
10188/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Svar ang. unntak vannings-restriksjoner- Hustadlandet 139 Trude Johansen
10189/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** *****
10206/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053 - 103/002 Ragnhild Kjesbu - Fradeling - Vudduvegen 572 - godkjennes Ragnhild Kjesbu
10207/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Sak i Saltvikhamna Trond Asbjørn Staberg m.fl.
10214/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053-318/001 - Anton Jenssen - fradeling punktfeste Langskroken - tillegg til tidligere vedtak - punktfeste for naust Anton Mathias Jenssen
10216/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vikar for kommuneoverlege ***** ***** ***** ***** *****
10203/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Stortingsvalget 2021 - Oppnevning av stemmestyrer og invitasjon til informasjonsmøte Arild Vist m.fl.
10283/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev FHI - e-post: Oppretthold doseintervall på 12 uker STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
10285/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vitnemål *****
10286/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
10287/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vedrørende skadet avløpsrør på Sundsnesset Ståle Gullbrekken
10288/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10289/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10290/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10291/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Til NAV-leder: Nasjonal kartlegging – Innføring av vilkår om norskopplæring i sosialtjenesteloven § 20 a for sosialhjelpsmottakere under 30 år Arbeids- og velferdsdirektoratet
10199/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10163/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053 Inderøy_Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder Valgdirektoratet
10208/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053-085/110 Fritidsbolig - Skjemstadstranda 9 - Godkjent Erling Tronhus
10210/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Fradeling 103/002 - justert Jarle Einar Rennan
10211/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** *****
10293/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10294/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10295/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10298/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 5053-318/034 - Melding om montering av vannmåler - Strandhaugvegen 45 RØRLEGGERN VERDAL AS
10299/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ***** *****
10301/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 5053-181/037 - Melding om montering av vannmåler - Østerenget 15 RØRLEGGERN VERDAL AS
10302/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Krav om utbetaling skogfond og søknad tilskudd til skogkultur ØYVIND AUSTAD INVEST AS
10304/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale - fast 100% stilling *****
10306/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vedtaksbrev - utbetaling av skogfond og innvilga tilskudd ØYVIND AUSTAD INVEST AS
10308/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - Trøndelag - 1. halvår 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
10309/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Refusjonskrav vår 21 *****
10310/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
10311/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Vedr. 202013079-71 - Inderøy kommune - Melding til matrikkelfører om avtale/ vedtak om tiltredelse/ erverv av grunn til fylkesveg Trøndelag fylkeskommune
10312/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 74511 - Tilsagn om momskompensasjon - Framverran Idrettslag - Solberg skianlegg LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
10315/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Rapport fra Ukom - "Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø- Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?" STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
10316/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10320/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 21 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
10321/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Til kommunene: Om målretting av covid-19 tiltak STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
10322/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Innstillinger lærere, siste runde Harald Einar Erichsen
10323/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Renovasjonsstasjon i Vikan hyttefelt INNHERRED RENOVASJON IKS
8624/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****
8914/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10072/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10324/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Ber om midlertidig ordning - Renovasjonsstasjon i Vikan hyttefelt LETNES ENTREPRENØR AS
10327/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 20887 - Tilsagn om momskompensasjon - Inderøy Idrettslag - Venåsen 2 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
10329/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Anmodning om kart og oppmålingsforretning- Lensmyra. LENSMYRA UTBYGGINGSSELSKAP AS
10332/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev HANDLINGSPLAN FOR MESTRINGSTEKNOLOGI/VELFERDSTEKNOLOGI SNÅSA KOMMUNE 2021-2027 SNÅSA KOMMUNE
10334/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Svar ang. midlertidig ordning Renovasjonsstasjon i Vikan hyttefelt INNHERRED RENOVASJON IKS
10337/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5991871, Inderøy, 5053-009/001 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
10338/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5991853, Inderøy, 5053-009/058 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
10339/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5991848, Inderøy, Sakshaugvegen 45, 5053-003/001 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
10340/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5991860, Inderøy, Hamnavegen 92, 5053-009/006 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
10341/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5991892, Inderøy, Inderøyvegen 622, 5053-157/003 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
10352/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Påminnelse: Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2021 ARKIVVERKET
10353/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev 186769 - Sommerarbeid for ungdom - Godkjent rapportering – Anmodning om tilbakebetaling av midler NTL BUFDIR OG BUFETAT
10356/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Innstilling miljøterapeutstillinger Harald Einar Erichsen
10357/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Lokaldemokratiprosjekt - utsatt søknadsfrist til 1. oktober 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
10358/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Giellavahkko - Gïelevåhkoe - Giellavahkku - Samisk språkuke 2021 SAMEDIGGI / SAMETINGET
10360/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Viktig beskjed fra KLP - Dere må signere egenerklæringsskjema KLP
10361/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
10362/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
10091/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
10086/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale ferievikariat 2021 *****
10159/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053-183/038 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Godkjent KOMPLETT PROSJEKTERING AS
9499/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale ***** ***** *****
10223/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev SV: Høsvegen Lavspent, F&G for Tensio. Ref. jp. 46 Anders Fossum
10234/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** *****
10243/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** *****
10256/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10262/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon ***** *****
10267/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - lærling *****
10272/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10270/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - lærling *****
10277/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053-194/150 - Oddgeir Røddesnes - Tilbygg - Nessetveien 270 - avslag Oddgeir Røddesnes
10279/2021 20210615 15.06.2021 Utgående brev 5053-085/110 - omgjøring av vedtak uten klage - søknad om fritidsbolig Erling Tronhus
10280/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Størrelse på naust Kverven Jonny Melting
10282/2021 20210615 15.06.2021 Inngående brev Rapportering fra kommunene i sommer STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
10278/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10271/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Søknad om midler fra Inderøy næringsfond ***** ***** ***** ***** FRODE BRATTAKER
10273/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10274/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Til landets kommuner: Pressemeldinger oversatt på flere språk - 11.juni INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
10275/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
10269/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 5053 - 135/130 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - flytting av gapahuk INDERØY KOMMUNE TEKNISK DRIFT ADMINISTRASJON
10264/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Inderøy Catering AS - Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - Pop Up restaurant INDERØY CATERING AS
10265/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Trekke søknad om dispensasjon reguleingsplan vei hytter Naustvollan/Agle Geir Dolmen
10266/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10257/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev 186/007 og 004 Søknad om dispensasjon reguleringsplan vei til hytter Naustvollan/Agle Geir Dolmen og Tor Petersen
10258/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/3918 - Løpenr. 1832/2021 Anonym
10259/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak: 2020/3918 - Løpenr. 6877/2021 Anonym
10260/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/3918 - Løpenr. 3861/2021 Anonym
10261/2021 20210614 14.06.2021 Inngående brev Oppretthold doseintervall på 12 uker FOLKEHELSEINSTITUTTET
10244/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak 2020/6062 - Elgstien Panorama - epost 2/8 Espen Solli
10245/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak: 2020/6062 - Elgstien Panorama - epost 3/8 Espen Solli
10246/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak: 2020/6062 - Elgstien Panorama - epost 4/8 Espen Solli
10247/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak: 2020/6062 - Elgstien Panorama - epost 5/8 Espen Solli
10248/2021 20210614 14.06.2021 Utgående brev Svar på bestilling av eInnsyn i sak: 2020/6062 - Elgstien Panorama - epost 6/8 Espen Solli