eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
19928/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19904/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19960/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19961/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19892/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
17975/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
17976/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
17978/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
19577/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast ***** ***** *****
20000/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Ny organisering av IUA Inn-Trøndelag (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) Brannvesenet Midt IKS
19944/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
19945/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
19581/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast ***** ***** *****
19930/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** *****
20011/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Til skolefagligansvarlige - Viktig info om nasjonale prøver 2022 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
19939/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19954/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19950/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19952/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
20034/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
19982/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ***** ***** *****
20033/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Arkivering av Inderøy kommunes nettside NASJONALBIBLIOTEKET
19979/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren - Behandling av krav om dekning av saksomkostninger etter omgjøringsvedtak - kravet avslås. STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
19957/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
20024/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Kontroll av svineproduksjon i 2020 - 2021 - kontroll avsluttes STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
20028/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak: Antall avvik med Atb for skoleåret 22/23. TRØNDER-AVISA AS
19929/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Ang. Søknad om forlenget frist Sundsnesset velforening
18664/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Søknad om mulighetsstudie for utvikling av scene- og publikumsområdet i Muustrøparken Motstraum
19972/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Faglig vurdering av skulpturparkens interesser i Muustrøparken STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
19986/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
19901/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Signert kontrakt - Conexus - Skooler CONEXUS AS
20031/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Nyhetsbrev fra DSB STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
20004/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Vei, brøyting og vedlikehold av asfalt - epostkorrespondanse Tore Wold
19935/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Avvik buss ***** ***** ***** ***** ***** 22.09.22 AtB skolekjøring
19937/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Avvik ITS ***** ***** ***** ***** ***** 23.09.22 AtB skolekjøring
19938/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Avvik ITS ***** ***** ***** ***** ***** 23.09.22 AtB skolekjøring
19975/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev Ang. mangelbrev fra tinglysingen Kåre Jørgen Haugen
19951/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev 5053-135/166 - Svar på forespørsel fra rørlegger om innmelding av vannmålere S-RØR AS AVD VERDAL
19895/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
20026/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren - Vikaleiret fuglefredningsområde STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
19811/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev 5053-192/003 - Berit Skjelvan - deling kårbolig- Hellhaugan 367 - godkjennes Berit Skjelvan
20029/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Invitasjon til innkjøpssamarbeid - trykte og digitale læremidler TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
19879/2022 20220929 29.09.2022 Utgående brev 5053-158/001 Utbetaling fra skogfond og avslutning av skogfondskonto Jon Arne Olafsen
20003/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Ansiennitetsberegning *****
20027/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev til alle kommuner fra KS - DigiHelsestasjon KS
20030/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev 5053-177/001 Ny jordleieavtale Ole Johnny Hongseth m.fl.
20035/2022 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde - 996232387 ESPEN KJELAAS
19891/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Databehandleravtale - Literate 2022 - Inderøy kommune - signert LITERATE AS
19880/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Kommuneavtale - Literate 2022 - Inderøy kommune - signert LITERATE AS
19893/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Databehandleravtale - Moava AS - Inderøy kommune - signert MOAVA AS
19894/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avtale Moava AS - Inderøy kommune - signert MOAVA AS
19878/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev 5053-158/001 Utbetaling fra skogfond og avslutning av skogfondskonto Jon Arne Olafsen
19881/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Inderøy kommune
19910/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Signert databehandleravtale Cappelen Damm AS CAPPELEN DAMM AS
19911/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Signert databehandleravtale - Universitetet i Oslo UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON
19915/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Signert databehandleravtale - Kartleggingsverktøy UTDANNINGSDIREKTORATET
19916/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Signert databehandleravtale - Pickatale PICKATALE AS
19941/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** *****
19949/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev 5053-197/001 Ole Morten Gangstad - Søknad om tillatelse i ett trinn, ny driftsbygning, Nessetvegen 9 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
19964/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** *****
19919/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Nominasjon - Kulturstipend for ungdom - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19862/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
19719/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Oppsigelse KF-skjema Kommuneforlaget AS
19882/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19883/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19884/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19885/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19886/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19887/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19888/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19889/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Regnskapfører Inderøy kommune - st. ref. 4550792318 *****
19932/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev 5053-135/166 Vannmålere - Krokenveien 6-8 S-RØR AS AVD VERDAL
19946/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Rådgiver (jurist) med ansvar for spredtavløp Inderøy kommune - st. ref. 4544411104 *****
19947/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Rådgiver (jurist) med ansvar for spredtavløp Inderøy kommune - st. ref. 4544411104 *****
19948/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Rådgiver (jurist) med ansvar for spredtavløp Inderøy kommune - st. ref. 4544411104 *****
19933/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Innstilling *****
19934/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
19871/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19799/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** ***** *****
19798/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** ***** *****
19872/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
19917/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Bestilling av eInnsyn i sak: 2022/1893 - Løpenr. 17651/2022 Emma Sofia Blank
19718/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Oppsigelse Nasjonal Tjenestekatalog Kommuneforlaget AS
19918/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Inderøy kommunale vannverk, Røra, Hoff, Kastvollen, Sandvollan skole og Vangshylla - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 14.09.2022 - 27.09.2022 SGS ANALYTICS NORWAY AS
19920/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6193244, Inderøy, Hovdsvingen 18, 5053-357/003 GEOMATIKK AS
19921/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6193235, Inderøy, Framverranvegen 1652, 5053-353/001 SGS ANALYTICS NORWAY AS
19922/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6193239, Inderøy, Nersteinbakken 40, 5053-357/001 SGS ANALYTICS NORWAY AS
19923/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6193245, Inderøy, Nessetvegen 920, 5053-085/001 SGS ANALYTICS NORWAY AS
19924/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6193304, Inderøy, Mosvikvegen 70, 5053-501/004 SGS ANALYTICS NORWAY AS
19800/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** ***** *****
19802/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** ***** *****
19869/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** *****
19896/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Databehandleravtale - Gyldendal Norsk Forlag AS - Inderøy kommune - signert DIGITALISERINGSDIREKTORATET
19803/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Tjenestebevis ***** ***** *****
19813/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19866/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Skolesekker 2022 (oransje) informasjon om retur av sekker ved feil eller skade. Trøndelag fylke v/Roger Dalsaune
19849/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
19962/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-09-28 FOLKEHELSEINSTITUTTET
19970/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19830/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****